Tom bieżący

PRUTHENIA
tom IX
Olsz­tyn 2014

Spis treści
Inhaltsverzeichnis
Contents

HISTORIA
GESCHICHTE
HISTORY

Wiesław Długokęcki,

ARCHEOLOGIA
ARCHÄOLOGIE
ARCHAEOLOGY

Vladimir I. Kulakov,

Patrycja Piorun,

Łukasz Szczepański,

SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA – JĘZYK
GESELLSCHAFT – KULTUR – SPRACHE
SOCIETY – CULTURE – LANGUAGE

Alicja Dobrosielska, Bogdan Radzicki,

Norbert Ostrowski,

Joanna Katarzyna Sokal,

DYSKUSJE – POLEMKI – RECENZJE
DISKUSSIONEN – POLEMIKEN – BEWERTUNGEN
DISCUSSIONS – POLEMICS – REVIEWS

Grzegorz Białuński,

Elżbieta Kowalczyk-Heymann (rec.),

Seweryn Szczepański,

KRONIKA
CHRONIK
CHRONICLE

Sławomir Wadyl,

Seweryn Szczepański,

Bogdan Radzicki,

  • Noty o autorach
  • Annotationen über Autoren
  • Contributors

Pismo do pobrania w całości (pdf)

Pismo Pruthenia nr 9