Pruthenia nr 3

PRUTHENIA
tom III
Olsztyn 2008

Spis treści

Bogdan Radzicki, Od Redakcji.

I. Studia i artykuły

Seweryn Szczepański, Pomezański gród w Starym Dzierzgoniu.
Grzegorz Białuński, Emigracja Prusów w XI-XIV wieku.
Joachim Stephan, Die Besiedlung der Komturei Elbing bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.

II. Materiały i źródła

Robert Klimek, Funkcjonowanie i obecny stan zachowania średniowiecznych wałów podłużnych w południowej części dominium warmińskiego.

III. Polemiki i dyskusje

Wojciech Nowakowski, Geneza Prus – komentarz archeologa.
Kazimierz Grążawski, O tak zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów – głos w dyskusji.
Mirosław J. Hoffmann, Ocalona historia Prus Wschodnich.
Anna Bitner-Wróblewska, Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Wojciech Wróblewski, Mirosławowi J. Hoffmannowi w odpowiedzi.

IV. Recenzje i omówienia

Dariusz Adam Sikorski, O pozycji prawnej kobiety pruskiej (Seweryn Szczepański).
Andrzej Radzimiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów (Alicja Dobrosielska).
Andrzej Radzimiński, Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243–1525 (Alicja Dobrosielska).

V. Sprawozdania i komunikaty

Marek Pacholec, Sprawozdanie z konferencji: Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? Węgorzewo, 4–5 X 2007 r.

VI. Kronika

Izabela Lewandowska, Dawne i nowe konkursy o Prusach.
Izabela Lewandowska, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Pruthenia za rok 2007.

 

(Pismo do pobrania w całości – pdf)

 

Cena pisma w wersji książkowej to:
30 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10-725 Olsztyn

okladka_pruthenia_3Pytania kierować można również pocztą elektroniczną:
Alicja Dobrosielska